Bilişim Danışmanlığı | Avrasyasoft - Web Mühendisliği

Bilişim Danışmanlığı

Bilişim Teknolojileri Danışmanlığı

İşletmelerde bilgi teknolojilerinin kullanımı ile zaman ve personel gibi kaynakların optimum yönetimi, verimlilik artışı, maliyetlerin düşürülmesi, daha kaliteli hizmet üretimi ve rekabet gücünün arttırılması amaçlanır. Birçok işletme bu amaçlara ulaşmak için teknoloji yatırımı yapmakta fakat sonuç alamamaktadır. Yine birçok işletme doğru sonuca ulaşabilmek için nereden, nasıl başlaması gerektiğini, ne kadarlık yatırıma ihtiyacı olduğunu planlayamamaktadır.
Diğer taraftan, yazılım projelerinde projenin başarısı, yazılımın kalitesinden çok uyarlama ve eğitim hizmetlerinin kalitesine ve sürekliliğine bağlıdır. Etkin proje yönetiminin önemi burada ortaya çıkmaktadır.


Avrasyasoft olarak verdiğimiz bilişim teknolojileri danışmanlık hizmetleri ile firmanızın  teknoloji yatırımlarından en iyi sonucu almasına yardımcı oluyoruz.


Hizmetlerimiz

  • Mevcut teknolojik altyapınızın analiz edilmesi, sistemin durumunun, ekonomik ömrünün, kullanılabilirliğinin raporlanması
  • Mevcut teknolojik altyapınızın ihtiyaçlarınız ve güncel teknolojiler doğrultusunda yenilenmesi
  • Yeni yatırımlarınız için ihtiyaç analizi ve yatırım bütçesi hazırlanması
  • Bilişim teknolojileri bütçenizin yönetimi
  • Kurumunuz için orta ve uzun vadeli BT stratejileri geliştirilmesi
  • Mevcut Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), CRM benzeri bilgi sistemlerinizin analizi ve verimliliğinin değerlendirmesi, etkin kullanımı için öneriler geliştirilmesi
  • ERP ve benzeri bilgi sistemi yatırımlarınız için süreç ve ihtiyaçlarınızın analiz edilmesi, raporlanması
  • Bilgi sistemi projeleriniz için yönetim ve danışmanlık hizmetleri
  • Web tabanlı teknolojilerin kullanımı ve e-ticaret için strateji geliştirme
  • Bilgi güvenliği danışmanlık hizmetleri (ISO 27001)